MENÜ

Rüyada Ay Görmek

Abdülgani Nablusi’ye göre, rüyada ay görmek, adaletli bir başkana, büyük bir
alime, güzel bir kadına ya da yalancı bir adama delâlet eder.
Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında
görse, o kimse ayın parlaklığı oranında birisiyle evlenir.
Rüyada ayı kendi evinde gören kimse bir lütuf ve ihsana
uğrar veya uzaktan bir kimsesi gelir. Ay aydınlığında yürüdüğünü
gören kimse şefkat ve himaye görür. Ay ile güneş, ana
ile babadır.

Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü
gören kimse ölür. Eğer onun hâmile bir hanımı varsa, o kimsenin
erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada dalgın iken aniden
aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine
boyun eğerler.
Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızına, kız kardeşine,
eşyasına, ticaretine, ve amellerine delâlet
eder. Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse,
o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerinde kapısını
kapaması veya elbiseleriyle ayı örtmesi ya da onu insanların
gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun
kız olduğuna delâlet eder.
Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde
yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu
arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk
kız olur. Güneş ve aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir
günah işler. Bir kimse güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini
görse, o kimseden ana ve babası razı olur.
Bir işin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı
görse, o işi meydana çıkar. Bazen ay görmek, bir kişi ile dost
ve arkadaş olmaya işaret eder. Ayın ilk gecelerinde ayı on beş
günlük görmek güzel halli olmaya işaret eder. Ayı hilâl şeklinde
görmek, hoş değildir. Bazen ay, astronomiye veya rüya tabir
etmeye vakıf bir âlime delâlet eder.

 

Yorum Ekle