Direk Görmek

Rüyada direk Cheap Football Jerseys görmek; baba, çocuk, mal, ortak, hayvan, zevce
jordan sale veya mülktür. Direk, kelimelerin birbirleriyle olan ilgisinden
dolayı, gözyaşına yorumlanır. Mermer sütun faydalı veya şerefli
mal ya da kadındır. Eğer direk sert bir taştan olursa hor bir
kimsedir. Eğer direk adi taştan olursa o adam fikrinden çabukça
dönen ve sebatsız kimsedir. Direk cheap oakleys sunglasses ağaçtan ise o kimse güvenilmezdir.
Yerden göğe doğru bir çok direklerin uzandığını
görmek, o yerde İslâmiyet’i kuvvetlendirecek ve yayacak bir çok
oakley outlet âlimin bulunduğuna delâlet eder. Bir direğin Wholesale Jerseys yıkıldığını görmek,
cheap oakleys sunglasses eğer ağaçtan cheap oakleys ise, ev sahibinin; mermerden ise, o memleket
büyüğü vali veya hâkimin veya halkın sevdiği büyük bir kimsenin
ölümüne cheap oakleys sunglasses delâlet eder. Bir direğin diğer bir direk ile değiştirildiğini
görmek, o yer idaresinin veya ev sahibinin değişeceğine
işarettir.
Direğin kaidesi ihtiyar kadınla tabir olunur. Rüyasında bir
direğin kaidesine dayandığını veya bir direk kaidesi satın aldığını
veya kendisine hediye edildiğini gören, ihtiyar bir kadınla
fake oakleys evlenir, onun parasından faydalanır cheap nfl jerseys veya ihtiyar jordan sale bir kadınla evlenmek
ister.
Rüyada direk görmek, dine delâlet eder. Gökten bir direk
indiğini görmek, Cenâb-ı Hakk’ın (C.C.) oranın devlet büyüğüne
bir arkadaş gönderdiğine Cheap Football Jerseys delildir. iso内部監査の認証取得について Rüyasında birini direkle dövdüğünü
veya dövüldüğünü görmek, vuranın vurulanı sözle
azarlamasına, o vuruştan yaralandı ise, zarar vermesi ile tabir
olunur. Bir fake oakleys rivayete göre bir direkle dövüldüğünü gören, işinden
çıkarılır.
wholesale jerseys Bir Fresh direğin gökyüzüne çıkarak kaybolması, yahut bir kuyuya<br cheap jerseys from china /> veya bir çukura gömülüp görünmemesi, ev direği ise, ev sahibinin;
Garo cami direği ise imam veya müezzinin ölümüne delâlet
eder.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir